Taste Notes – läs mer!

Jag har gjort en hel del noteringar under årens lopp och jag uppdaterar sidan vartefter jag hinner.
cropped-wp.se_.jpg

Jag anger datum för provningen, men i vissa fall anger jag även ett eller flera senare datum. Det innebär att jag provat samma whisky senare men med andra förutsättningar. T ex kan jag ha luftat drycken 30-60 min före provningstillfället eller så har jag provat med några droppar vatten om det inte skedde vid det första provningstillfället.
Vid alla uppdateringar anges nytt datum och vilken eller vilka förändrade förutsättningar som gällde.

Jag betygsätter också drycken enligt modellen ”4 x 25”, där uppdelningen är nose(n), taste(t), finish(f) och overall balance and complexity(b). Den här betygsskalan känner du igen från exempelvis Jim Murray’s ”Whisky Bible”.
På senare tid har jag dock själv känt mer och mer tvivel kring den etablerade skalan ”4×25”. Jag kommer därför även att prova med en mer traditionell betygsskala 1-5.

1 = Dålig (Skippa den här ”whiskyn” om du kan välja)
2 = Godkänd (Jodå, den duger)
3 = Bra (Det här var inte alls illa – ge mig en till!)
4 = Mycket bra (Wow, now we’re talking! Det här är riktigt bra whisky!)
5 = Fantastisk (Eeeh, är du säker på att den här kommer från den här planeten? Det här bland det bästa jag smakat!)

Kanske kommer jag framöver använda båda varianterna, kanske övergår jag till den nya, eller så går jag tillbaka till den gamla. Den som lever får se!

Notera att det inte finns rätt eller fel vid bedömning av whisky. Alla upplever vi ”livets vatten” på olika sätt. Det innebär att min upplevelse av en whisky inte nödvändigtvis behöver stämma med din egen. Men det är ju en av tjusningarna med provning av den ädlaste av drycker.
Enjoy!

Lämna ett svar