EFGH

E

Eftersprit: Kallas ”feints” eller ”tail” och avskiljs i Spirit Safe. Innehåller vatten och lägre alkoholer. Efterspriten samlas upp i Low Wines & Feints Reciever och blandas med Low Wines och destilleras ytterligare en gång
Estrar: Kemiska föreningar med behagliga dofter
Exciseman: Skattefogde som övervakade produktionen och beräknade skatt på destillerierna. Hade också till uppgift att sätta dit hembrännare. På varje destilleri fanns en Exciseman och vanligtvis bodde de också inom anläggningen. Endast Exciseman hade nyckel till The Spirit Safe och till de plomberade lagerhusen
Expression: Ett whiskymärkes olika lagringsåldrar och dito varianter av alkoholstyrka

F

Fallrör: Vertikalt rör mellan två bottnar i destillationskolonn. Försett med en fals som gör att refluxvätskan rinner till underliggande botten via en kopp som agerar vattenlås och hindrar ånga från att strömma uppåt
Se även Downcomer
Fatstyrka: Whisky som buteljeras direkt från fat, utan spädning. Eftersom alkoholhalten varierar från fat till fat, späds den ibland till en viss nivå för att slippa trycka om etiketterna. Alkoholhalten ligger ofta mellan 57-63 procent. Den är vanligtvis inte kylfiltrerad
Se även Cask strength
Feints: Se Eftersprit
Fermenter: Jäskar gjort av antingen trä eller metall. Den kylda vörten pumpas från The Underback och tillförs jäst för att jäsa till mäsk
Se även Washback
Fillings: British Plain Spirit i ekfat på lagring
Filling Store: Det rum där ekfaten fylls
Finish: Eftersmak. Men också en beteckning för den metod där whiskyn får en kortare avslutande lagring – en finish – på ekfat vilka fått en egen karaktär efter lagring av exempelvis vin eller starkvin (ofta sherry)
Finkeloljor: Kemiska ämnen som uppkommer i små mängder vid mäskjäsning. Används som råvara vid parfymtillverkning!
Firkin: Ekfat, 45-80 liter. Kallas även Quarter
First Fill: När ett bourbon- eller sherryfat används för första gången för lagring av whisky
Flagging iron: Bandjärn. Tunnbindarverktyg. Fyrkantig järnstav med hästskoformad klyka
Flaska: Hur många flaskor blir det av ett 200 liters bourbonfat? Om det fylldes med sprit med 63 % så har det ungefär 175 liter kvar efter tolv år, med en alkoholhalt på 55-60 %. Om det späds till 40 eller 43 % kommer det att bli omkring 250 standardflaskor med 70 cl, som EU införde 1993 för att få slut på det totala kaos med olika flaskstorlekar som användes tidigare
Floor Maltings: Den byggnad där man hittar golvmältningsanläggningen (där man mältar kornet för hand)
Foreshot: Se Försprit
Fusel oil: Se Finkeloljor
Försprit: Det spritdestillat som uppstår före middlecut under destillering i en Spirit Still. Förspriten kallas Foreshot eller Head. Destillatet är normalt ungefär 70-procentig och avskiljs i The Spirit Safe. Innehåller orena ämnen. Destillatet samlas upp i The Low Wines & Feints Receiver, blandas med Low wines och destilleras på nytt
Se även Head

G

Gauger: Ordet ”gauge” betyder i första hand att mäta rymd eller storlek, men används också mer bildligt i betydelsen bedöma, sondera eller pejla. Är också namnet på olika precisionsmätare för olja eller vindstyrkor. I whiskysammanhang är det ett gammalt namn på en Exciseman
Glen: Det gaeliska ordet för dal
Gluten: En sammansättning av proteiner som finns i vete, råg och korn. Glutenintolerans är en inte helt ovanlig åkomma. Livsmedelsverkets mätningar av gluten i blended whisky visar en nivå som faktiskt ligger under gränsvärdet för glutenfritt
Gorda: Spanska sherryfat som rymmer 600 liter
Se även Bodega butt
Grain Neutral Spirit: GNS – neutral sprit med högre alkoholhalt än 94,8%
Grain Whisky: Sädeswhisky framställd i kolonnapparat av andra sädesslag än mältat korn, oftast vete och/eller majs
Green Malt: Mältat korn före torkning
Grist: Krossad malt
Se även Gröpe
Gröpe: Krossad malt
Se även Grist

H

Head: Det spritdestillat som uppstår före middlecut under destillering i en Spirit Still. Förspriten kallas Foreshot eller Head. Destillatet är normalt ungefär 70-procentig och avskiljs i The Spirit Safe. Innehåller orena ämnen. Destillatet samlas upp i The Low Wines & Feints Receiver, blandas med Low wines och destilleras på nytt
Se även Försprit
Head Truss Ring: Metallring som håller stavarna på plats när tunnbindaren reser dem runt tunnans botten
Heart of The Run: Den mellersta delen av spritdestillatet, separerad från för- och eftersprit. Har mellan 68 och 72 procent alkohol och är mer eller mindre orenat brännvin
Se även Middle Cut
High proof: Ett begrepp som används i samband med fatstyrka – cask strenght. Om det går att antända whiskyn är det bevisat (proof) att den innehåller mer än 57 volymprocent alkohol.
Hogshead: Spanska 250-liters ekfat avsedda för sherry. Begagnade fat importeras hela till Skottland och används direkt.
Jämför Remade Hogshead
Hoop: Tunnband

ABCD

IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZÅÄÖ