IJKL

I

Independent Bottling: Whisky som buteljerats av firmor som inte ägs av något destilleri, utan köper whisky från dessa eller genom mäklare
Intermediate spirit receiver: Behållare där den mellersta, drickbara delen av destillatet samlas
Irish Mist: Whiskylikör som ursprungligen började tillverkas av Tullamore Distillery i början av 1940-talet. Numera ägt av Gruppo Campari och tillverkas i Dublin

K

Keepers of The Quaich: En ideell skotsk förening som hedrar  personer som framgångsrikt bidragit till att främja skotsk whisky. Grundades 1988 i syfte att sprida global kunskap om whiskyns unikitet, traditioner och kvalitet. Har sitt högsäte i Blair Castle i Pershire, där man två gånger om året har högtidliga banketter
Kiln: Se Kölna
Kittelpanna: Kupolformad koppardestillationsapparat för att framställa maltwhisky. Den består av kropp (Body), hals (Swan Neck), kondens- och avtappningsrör (Lyne Arm) samt kondensor. Traditionellt används två st kittelpannor: en mäskpanna (Wash Still) och en spritpanna (Spirit Still)
Kolonnapparat: Destilleringsapparat med kontinuerlig destillering
Kondensor: Den behållare där ångorna kyls av (egentligen skalrörskondensorer). Byggd av ett antal stående kopparrör inneslutna i ett skal. Kallt vatten pumpas upp genom rören och åstadkommer kondensering av alkoholångor
Korn: Uppskattningsvis 73 olika typer av korn används vid framställning av skotsk whisky. Sedan gammalt föredrar destillerierna lokalt skördad korn. Tidigare ansågs kornets kvalitet ha en avgörande betydelse, men idag har man ändrat sig och kornets ursprung anses generellt spela en mindre roll. Vårkorn är den vanligaste sorten, vilken sås i mars/april och skördas i augusti och september. Bland de populäraste återfinns Optic och Decanter, som är högproduktiva och utvecklades under 1990-talet

Kontinuerlig destillering: Framställning av sprit genom en oavbruten process. Framställningen sker med en kolonnpanna (även kallad patent- eller Coffey-panna). Motsatsen till batch-destillering
Kornbod: Här lagras kornet innan det mältas
Se även Barley loft
Kölna: Det rum där man torkar det mältade kornet. Rök från torv- eller koleld en trappa ner sipprar upp genom hål i golvet och tränger in i grönmaltet. Kölnan kröns ofta av ett ventilationstorn – Pagodtak

L

Lagring: Enligt lag måste, oavsett tillverkningsland, spriten lagras i tre år innan den får kallas whisky
Liqour: Färdigt, varmt vatten som ska användas som mäskvatten
Lomondpanna: En typ av kittelpanna med en kort, trubbig överdel vilket ger ett tyngre destillat än från de långhalsade pannorna. Uppkallad efter Lomond Distillery, men uppfunnen av en Fred Whiting 1956 som då var anställd hos Hiram Walker
Low Wines: Se Lågvin
Low Wines- and Feints Receiver: Uppsamlingstank för lågvin (Low Wines) och både för- och eftersprit från The Spirit Safe vid sista destilleringen
Lyne Arm: Kondensrör mellan the Swan Neck och kondensorn (värmeväxlaren)
Lågvin eller Low wine: Slutprodukten i The Wash Still efter destillation

ABCD
EFGH

MNOP
QRST
UVWX
YZÅÄÖ