MNOP

M

Make: Smeknamn på nydestillerad sprit
Malt: Kornets stärkelse som genom stöpning och mältning spjälkats till olika sockerarter
Maltings: Den byggnad där mältningen sker
Malt man: Traditionellt den person som ansvarar för hela mältningsprocessen, inklusive torkning av malten i kölnan. I destillerier utan eget mälteri ansvarar en malt man för kontrollen av nyanländ malt, för rensningen och för maltkrossningen
Maltwhisky: Whisky gjord enbart på vatten, jäst och mältat korn genom dubbel- eller trippeldestillation i kittelpanna och som sedan lagrats minst tre år.  Indelas i grupperna Single Malt och Vatted Malt
Marrying: Lagring av två eller flera sorters whisky i samma ekfat. Numera ovanligt
Mash: Se Mäsk
Mashing Machine: En apparat som blandar gröpe och varmvatten och kanaliserar blandningen till mäsktunnan
Mash Tun: Mäsktunna. En rund metallbehållare där gröpe blandas med varmt vatten för att det jäsbara maltsockret ska lakas ur. Resultatet kallas Wort
Master Blender/Malt master: Den person som efter lagring väljer ut de fat som ska buteljeras. I Sverige började den engelska yrkestiteln användas i början av 1970-talet. En Master Blender har det övergripande ansvaret för blandningen, men sköter också lagret, ser till att det finns tillräckligt, köper in nytt, etc
Maturation: Mognad. Den kemiska förändring spriten genomgått under lagringen. Begreppet förekommer ofta på flasketiketter, t ex ”matured in a sherry cask”
Middle Cut: Den mellersta delen av spritdestillatet, separerad från för- och eftersprit. Har mellan 68 och 72 procent alkohol och är mer eller mindre orenat brännvin
Moth-balled: ”Lagd i malpåse”. Begrepp för destillerier som för längre eller kortare tid lagt ner produktionen utan att slå igen
Morutouisuki: Maltwhisky på japanska
Mältning: Den process då det fuktade, groende kornet rörs runt, antingen i en mältningstrumma, på ett mältningsgolv eller i en så kallad Saladinbox (vilket inte är så vanligt)
Mäsk: Den jästa vörten, med en alkoholstyrka på cirka 8-10 volymprocent
Mäskpanna: Kittelpanna där mäsken destilleras till lågvin. (Wash Still på engelska)

N

Natural Cask Strength: Naturlig fatstyrka. Whisky buteljerad utan att spädas med vatten
New make: Den färdiga färglösa destillatet.
Se även Baby whisky
Nose: Se Doft
Noser: Informell titel på den som provdoftar BPS för att se till att den har rätt kvalitet innan den lagras

O

Oberoende buteljerare: Företag som köper upp särskild utvald whisky i fat, i allmänhet direkt efter destilleringen, lagrar den själva för att sedan buteljera, marknadsföra och sälja den
Octave:
 Tidigare använd storlek på ekfat, de var små och rymde bara mellan 45 och 68 liter
O.F.C.: Ofta angivet på kanadensisk whiskey. O = Old, F = Fine och C = Canadian
Officiell buteljering: Whisky som buteljerats antingen av destilleriet eller av ägarkoncernen
On spirit: I en spritpanna menas den tid destillatets middle cut samlas upp i intermediate spirit receiver
On stream: Ett destilleri som är i produktion
On the rocks: Engelskt uttryck för Whisky med is. Några iskuber läggs i glaset och sedan slår man whiskyn över
Original Gravity: Ursprungsdensitet. Brittisk skala för mätning av i första hand vörtstyrka
Original Litres of Alcohol (OLA): Det antal liter sprit som man fyller ett ekfat med. Siffrorna skrivs direkt efter fyllningen på fatet

P

Pagodtak: Kölnans ventileringstorn med pyramidformat tak som är gallerförsett. Tanken är att det ska uppstå drag nere i kölnan och samtidigt skydda elden från regn. De numera klassiska tornen formgavs någon gång under 1800-talet av en Charles C. Doig, därför kallades de förr ”Doig Ventilators”. Idag används få av dem, men de underhålls och får vara kvar då de blivit något av en signatur för maltdestillerierna
Patent Still: Se Kolonnapparat
Peat: Torv
Peat Reek: En whiskys torvlukt och dito smak
Peated Malt: Maltwhisky som både doftar och smakar bränd torv
Pipe: Ett ekfat som innehåller 500 liter och som tidigare använts för portvin
Plain wood: Se Refill
Pot ale: Se Burnt ale
Pot Still: Se Kolonnapparat
Ppm: ”Parts per million”. Måttenhet. Miljondel
Proprietor’s bottling: Se Officiell buteljering
Pure Malt: Vanligt uttryck på whiskyetiketter. Man får använda det hur som helst eftersom det inte finns något regelsystem, därför kan en flaska som säger sig innehålla Pure Malt mycket väl innehålla Single Malt eller Vatted Malt
Purifier: Reningsmekanism i kittelpannan vars uppgift är att förstärka refluxen. Den är gjord av plåtar och ett kallvattenhölje som kondenserar ämnen med låg flyktighet och för tillbaka dem ner i kittelpannan genom ett u-format rör

ABCD
EFGH
IJKL

QRST
UVWX
YZÅÄÖ