ABCD

A

ABV: Alcohol by Volume, d v s volymprocent alkohol
Adze: Ett verktyg som används av tunnbindaren för täljning på mer eller mindre plana träytor
After bourbon barrel: En barrel som utökats till att rymma cirka 250 liter kallas After Bourbon Barrel, Dump Hogshead eller Remade Hogshead. Se även Barrel
Aldehyder: En grupp organiska föreningar innehållande atomgruppen – CHO. Framställs vanligen genom oxidation av motsvarande alkohol. Aldehyder autooxiderar vid kontakt med luft
Alkoholhalt: Se AbV ovan

American barrel: Oftast 180-200 liter. Återanvänds ofta på annat håll. I Skottland plockas de ofta isär och återuppbyggs som hogsheads (250 liter)
Analyser: Vid kontinuerlig destillation kallas den första delen av kolonnen även analyser (avdrivare)

Anminosyra: Organisk kvävehaltig syra som finns i malt
Angel’s share: Änglarnas andel, den mängd whisky som avdunstar när faten ligger i lagerhusen. Det rör sig vanligen om några få procent per år. Samma uttryck används hos både cognac- och armagnac-producenter
As we get it: ”Så som det är”. Ett uttryck som används när man tappar whisky direkt från fat, d v s att whiskyn buteljeras vid fatstyrka 

B

Baby whisky: Så kallas det färdiga destillatet när det fortfarande är alldeles klart, ungefär som vatten
Ball of malt: Det som i Skottland kallas dram, heter  på Irland a ball of malt, d v s ett litet glas whisky (whiskey)
Barley loft: Kornboden där kornet förvaras innan det mältas
Barm:
 Skum som bildas under pågående jäsning. Skummet innehåller levande jästceller och användes tidigare som förjästkultur

Barrel: Fat eller tunna Ekfat som tidigare använts för lagring av bourbon. En barrel rymmer vanligtvis 180 liter men det finns variationer både uppåt och neråt. En barrel som utökats till att rymma cirka 250 liter kallas After Bourbon Barrel, Dump Hogshead eller Remade Hogshead
Barrel proof: Amerikansk term för fatstyrka – cask strength

Barrier-filtering: Filtrering av whisky genom papper före buteljering för att få bort kolpartiklar som kan avsöndras från eken under lagring
Batch/batch destillering: Destillering som sker i omgångar – ”batches”. Varje omgång kan skilja sig något från de andra, vilket ger metoden en viss hantverksmässighet. Motsatsen till kontinuerlig destillering

Beading: Ett sätt att göra en ungefärlig uppskattning av alkoholhalten. Man skakar en whiskyflaska och ju större luftbubblorna är och ju längre tid det dröjer innan de försvinner, desto högre är alkoholstyrkan
Beer heater: Värmeväxlare som används för att värma kall mäsk
Blended malt: Blandning av single malt-whiskies från fler än ett destilleri. Ska ej förväxlas med Blended whisky – se nedan
Blended whisky: En blandning av sädeswhisky framställd i kolonnapparater på ett graindestilleri och maltwhisky som gjorts i kopparpannor på ett traditionellt maltdestilleri. Man brukar skilja på »Standard Blend« och »De Luxe Blend« men det finns inga bestämda regler för proportioner eller ålder som skiljer de två. Ska ej förväxlas med Blended malt – se ovan
Blender: Yrkestitel på den som blandar grain- och maltwhisky
Bodega butt: Spanska sherryfat som rymmer 600 liter
Boiling ball: Se Reflux Ball
Bonded warehouse: Tullager. All whisky lagras utan tull- och skatteavgifter och beskattas först då den säljs eller exporteras
Bothy: Uttryck för mindre gömställe för framställning av illegal whisky
Bourbon whiskey: Destilleras ur mäsk som enligt en amerikansk lag från 1964 måste innehålla minst 51% majs (maximalt 80 %). Resten består oftast av korn och/eller råg. Spriten måste sedan ligga minst två år på fat. En aldrig verifierad historiebeskrivning gör gällande att det var baptistpastorn Elijah Craig som skapade bourbon. Pastorn var verksam i trakterna kring Louisville, Kentucky i Bourbon County, döpt efter det gamla franska kungahuset av invånarna som var tacksamma för fransmännens hjälp under frihetskriget
Bourbon barrel: Se Barrel
Brewing: Ett sätt att göra mäsk. Mältat spannmål mäskas i varmt vatten så att det jäsbara maltsockret utlöses. Sedan tillsätts jäst och under jäsningen bildas alkoholhaltig mäsk
British Plain Spirit, BPS: Nydestillerad sprit som får ha högst 94,8 volymprocent alkohol
Bryggning: Process som bryter ner stärkelse till maltsocker som förjäses till alkohol
Bung: En trä- eller korkplugg som används för att tillsluta ekfat
Bung flogger: En speciell hammare/liten slägga som används för att slå i eller ta bort pluggen ur fatet
Bunghole: Tapphål i fat
Burnt ale: Bränt öl kallas de sista resterna av mäsken efter destillering. Ibland säger man »Pot Ale«. Används ofta som djurfoder
Butt: Namn på ekfat som rymmer cirka 500 liter och som tidigare använts för sherrylagring

C

Cask: Tunna eller fat
Cask strength: Whisky som buteljeras direkt från fat, utan spädning. Eftersom alkoholhalten varierar från fat till fat späds den ibland till en viss nivå för att slippa trycka om etiketterna. Alkoholhalten ligger ofta mellan 57-63 procent. Den är vanligtvis inte kylfiltrerad
Charring: Bränning av insidorna på ekfat med öppen eld. Det leder ibland till att det uppstår små håligheter (som kallas fissurer) och i dessa frigörs under lagringstiden olika ämnen som sätter spår i både färg och smak
Chill filtering: Kylfiltrering används dels för att avlägsna smuts, men också för att se till att whiskyn inte blir grumlig vid låga temperaturer (t ex när isbitar tillsätts). Filtreringen inleds med »Barrier Filtering« och sedan kyls whiskyn till omkring 5-10 grader och filtreras återigen genom filterpapper
Chwisgi: Det walesiska ordet för whisky
Coffey still: Under 1830-talet utvecklade irländaren Aeneas Coffey en ny destillationspanna för kontinuerlig destillering, i vilken man både billigt och enkelt kunde göra neutral sprit. De irländska destillerierna tyckte inte om Coffeys uppfinning, de kallade den för »fusk«. Skottarna däremot tyckte det var en lysande idé och sedan gick det ju som det gick… Den kallas också Patent Still, Continous Still eller Column Still. Se Kolonnapparat
Column still: Se Kolonnapparat
Condenser: Se Kondensor
Congeners: Övergripande namn på samtliga biprodukter som utvecklas under bryggning, destillering och lagring
Continous still: Se Kolonnapparat
Cooling plant: Se Kondensor
Coopers hammer: Tunnbindarens stora, runda hammare med olika användningsområden
Corn whiskey: Den tillverkas av mäsk som innehåller minst 80 procent majs. Till skillnad mot bourbon behöver corn whiskey inte lagras. Denna typ anses vara den ursprungliga whiskeyn men har inget med dagens bourbon att göra
Crown: Den vanligtvis konvexa bottenplåten på en kittelpanna. På direkteldade pannor är den gjord av 12 mm tjock kopparplåt
Crum knife: Krumkniv, ett tunnbindarverktyg för att jämna till stavar
Cut points: Vid destillering i kittelpanna delas flödet upp i tre ”cuts” för att skilja den användbara spriten från den oanvändbara, vilken måste omdestilleras. Den första delen innehåller ”förspriten” (foreshots). Den andra består av den användbara spriten (middle cut) och den tredje av ”efterspriten” (feints eller  tail)

D

Dark grains plant: Anläggning där restprodukter från whiskyframställning pressas samman till boskapspellets
Deflegmation: Den process då spritångorna befrias från vatten genom avkylning
Dephlegmator: Annat namn på utbuktningen längst ner på vissa kittelpannors halsar. Kallas även boiling ball (på svenska kokboll eller refluxboll). Se även refluxboll

De Luxe Blend: Se Blended Whisky
Densitet: Vikt per volymenhet
Destillationskolonn: Stående rör där flera enkla destilationer sker samtidigt utan avbrott
Destillering: En metod att koncentrera alkoholhalten i en alkoholdryck genom att ta bort det mesta av vattnet. Den baserar sig på principen att alkohol har lägre kokpunkt än vatten och därför avdunstar vid en lägre temperatur. Till en början var metoderna mycket enkla, man satte en kitell med sprit över elden. Kitteln var tillsluten men försedd med ett långt rör. Och alkohol var det som kom först, den kallas för huvud eller försprit och smakar illa. När kitteln fortsatte att eldas på blir även den bättre alkoholen ånga, och nu handlar det om »Mellansprit« eller »Hjärtat« och här finns den finaste kvaliteten. Slutligen kommer »Svansen« som inte är så kul
Doft: Det finns 32 primära dofter men bara tre primära färger (gul, blå och röd) och fyra primära smaker. Vi har cirka 350 olika typer av luktreceptorer, men vi kan känna igen (särskilja) ungefär 10 000 olika lukter. Undersökningar som utförts på kemisk väg har identifierat 400 olika doftämnen i maltwhisky
Doig-ventilator: Se Pagodtak
Double matured: Whisky som har lagrats i två olika fat

Downcomer: Fallrör. Vertikalt rör mellan två bottnar i destillationskolonn. Försett med en fals som gör att refluxvätskan rinner till underliggande botten via en kopp som agerar vattenlås och hindrar ånga från att strömma uppåt
Draff: De spannmålsrester (drav) som finns kvar i mäsktunnan när den färdiga vörten pumpats bort. En av de biprodukter som används vid framställning av boskapsfoder
Dram: Ett litet glas whisky, officiellt 2,5 cl men ibland även 3,5 cl. »A wee dram« betyder »en liten snaps«
Drav: Restprodukt i mäsktunnan (mashtun) när vörten silas. Hög råproteinhalt. Används till djurfoder. Se även Draff ovan
Dreg: Det fina slam som kan finnas kvar efter mäskning mellan mäsktunnans två bottnar
Dumpning: Tömning av innehållet i ett fat ner i ett blandningsfat (vat). Antingen före buteljering eller innan spriten tappas över till ett fat av annan typ

Dunnage warehouse: Det äldre systemet med lagerhus av sten där ekfaten staplas tre till fyra på varandra med två plankor mellan varje rad

EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX
YZÅÄÖ