YZÅÄÖ

Y

Y.O: ”Years old”. En whiskys ålder. Skrivs ibland med gemener, eller utan punkt

Å

Ålder: Hur länge whisky förvarats i ekfat. Den ålder som anges på etiketten avser lagringstiden för buteljens yngsta whisky

ABCD
EFGH
IJKL
MNOP
QRST
UVWX